Let op! Geld lenen kost geld.

Verzekeren

Dek de risico's af en verzeker je lening bij arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en overlijden.

Verzekeren

Verantwoord geld lenen

Geld lenen is een hele verantwoordelijkheid, en brengt bovendien de nodige risico’s met zich mee. Wanneer je een lening af sluit, moet je deze ook weer terugbetalen. Dit doe je meestal in maandelijkse termijnen. Gaat alles goed, dan is de lening na verloop van tijd afgelost. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat zich een onverwachte situatie voordoet.

Je raakt arbeidsongeschikt, verliest je baan of komt te overlijden. Gebeurtenissen met vaak dezelfde verstrekkende gevolgen: financiële problemen waar je niet op zit te wachten. Gelukkig kan je bij het afsluiten van een lening, deze lening ook goed verzekeren. Dát is verantwoord geld lenen.

Arbeidsongeschiktheid verzekeren

Aan het afsluiten van een financiering zijn risico’s verbonden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je inkomen als je arbeidsongeschikt raakt? En wat heeft dat voor gevolgen voor de afbetaling van een lening?

Inkomensdaling door arbeidsongeschiktheid

Als je arbeidsongeschikt raakt, daalt je inkomen. Ben je in loondienst, dan zal de werkgever wettelijk gezien de eerste twee (ziekte)jaren doorbetalen. De werkgever mag nooit meer dan 170% van het laatst verdiende loon uitbetalen, verspreid over deze twee jaar. De werkgever is overigens niet verplicht om 170% van het laatst verdiende loon uit te betalen. Normaal gesproken zal hij direct bij ziekte het minimum van 70% van het laatst verdiende loon hanteren. Dat is een inkomensdaling van 30%.

Mocht je na deze twee ziektejaren niet beter zijn, dan kun je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden verklaard. Afhankelijk van het afkeuringspercentage kom je in de IVA (volledig afgekeurd) of WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) terecht. Val je onder de IVA, dan ontvang je 75% van het laatst verdiende loon ontvangen. Het komt echter niet meer vaak voor dat iemand gelijk volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt verklaard. Bij een WGA-loongerelateerde uitkering ontvang je 70% van het laatst verdiende loon. Kijk op rijksoverheid.nl voor meer informatie.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Zoals je ziet, kan je inkomen behoorlijk dalen als je arbeidsongeschikt raakt. Wil je niet het risico lopen dat je op dat moment je lening niet meer zou kunnen afbetalen, dan kun je de arbeidsongeschiktheid verzekeren. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering die gekoppeld is aan een lening, keert het verzekerd bedrag rechtstreeks uit aan de kredietverstrekker. Het verzekerd bedrag zal normaal gesproken hetzelfde zijn als het maandtermijn, ténzij er wordt gekozen voor een aanvullende dekking. De adviseur bespreekt je persoonlijke situatie en aan de hand van dit gesprek en diverse berekeningen wordt een verzekerd bedrag geadviseerd.

Eigen risico periode

Mocht je arbeidsongeschikt raken en gebruik willen maken van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan krijg je vaak te maken met een eigen risico periode. Pas ná die afgesproken eigen risico periode gaat je uitkering in. Soms kan die wachttijd effect hebben op de premie die je betaalt. Veel verzekeraars hanteren 30 dagen of 365 dagen.

Werkeloosheid verzekeren

Sommige consumenten houden weinig rekening met de risico’s die een lening met zich mee kan brengen. Dat is onverstandig. In Nederland is de laatste jaren niet voor niets gebruik gemaakt van de slogan: ‘Let op! Geld lenen kost geld.’ Een van de mogelijke risico’s na het aangaan van een lening is werkloosheid. Wat doet het met je inkomen zodra je jouw baan verliest? Hoe ga je daar mee om? Vaak kun je een WW-uitkering aanvragen – de looptijd hiervan is afhankelijk van je arbeidsverleden. Dat is minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. Op de website van het UWV kun je snel zien hoeveel arbeidsverleden je hebt opgebouwd.

Inkomstenverlies door werkloosheid

Bij werkloosheid daalt je inkomen. De eerste 2 maanden krijg je met een WW-uitkering 75% van je dagloon, de resterende maand(en) is dat 70%. Je inkomen daalt dus minimaal 25%. Dat is een flinke daling, en het is al vervelend genoeg als je baan komt te vervallen. Je maandelijkse verplichtingen, zoals bijvoorbeeld je huur én de maandelijkse afbetalingen van een lening, blijven tenslotte wel doorlopen. Dat kan zorgen voor onzekerheid. Juist in zo’n geval wil je graag alles zo snel mogelijk op de rit hebben en niet achter de feiten aan lopen.

Werkloosheidsverzekering

Om het maandtermijn van je lening te kunnen blijven betalen als je werkloos raakt, kun je een werkloosheidsverzekering afsluiten. Zo voorkom je dat er een achterstand ontstaat op je lening, met alle gevolgen van dien. (Twee maanden je maandtermijn niet betalen kan al betekenen dat je een BKR-codering – Bureau Kredietregistratie – oploopt.)

Eigen risicoperiode

Heb je een (onvrijwillige) werkloosheidsverzekering lopen? En word je bijvoorbeeld door je werkgever ontslagen op basis van economische redenen? Dan zou je gebruik kunnen maken van de werkloosheidsverzekering. Veel verzekeraars hanteren echter wel een eigen risicoperiode van 30 of 365 dagen – pas daarna gaat je uitkering van de verzekeraar in. Deze informatie staat normaliter op je polisblad.

Overlijden verzekeren

Heb je een lening? Dan moet je deze meestal in maandelijkse termijnen afbetalen. Als je de lening samen met je partner afsluit, ben je beiden aansprakelijk voor het netjes op tijd voldoen van die betalingen. In het tragische geval dat je partner zou komen te overlijden, kan dit voor financiële problemen zorgen. Je hebt op zo’n moment immers wel andere prioriteiten en zaken aan je hoofd dat het regelen van je maandtermijnen. Daarom kun je kiezen voor het verzekeren van een overlijden.

Het verzekeren van overlijden

Het verzekeren van overlijden kan je een hoop tijd en ellende besparen. Natuurlijk dien je als nabestaande wel de verzekeraar (en kredietmaatschappij) in te lichten en zul je een overlijdensakte aan moeten tonen. De verzekeringsmaatschappij neemt dan je claim in behandeling en gaat normaliter over tot uitkering. Heb je gekozen voor een overlijdensrisicoverzekering die de gehele lening dekt? Dan zal de verzekeraar het openstaand saldo overmaken naar de kredietmaatschappij.

Als je hebt gekozen voor een overlijdensrisicoverzekering die de lening voor een gedeelte dekt, dan zal de verzekeraar dat bedrag overmaken(, ténzij het openstaande saldo lager is dan de dekking).

Als er wel een restsaldo overblijft en je de huidige maandtermijn vrij hoog vindt, dan is het raadzaam om de mogelijkheid te bekijken om je kredietlimiet te verlagen. Daarmee daalt namelijk ook je maandtermijn.

Risico bij overlijden voor nabestaanden

Wanneer er geen partner is of beide contractanten komen te overlijden, dan zullen hun nabestaanden de mogelijkheid hebben om de erfenis te aanvaarden. Stel dat je kinderen de erfenis direct aanvaarden, dan nemen zij de door jou ontstane schuld ook over. Je kinderen hebben dus door het aanvaarden van de erfenis er een financiering bij.

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering voor het (gedeeltelijk) opvangen van een lening is normaal een soepel proces. Doorgaans staan er een paar vragen op het certificaat en 95% van onze aanvragen worden dan ook geaccepteerd bij de verzekeraar.

Ruim 14 jaar ervaring. Zo krijg jij altijd de beste lening tegen de beste voorwaarden.

Binnen 24u offerte. Op werkdagen ontvang je binnen 24 uur een gratis offerte.

100% onafhankelijk. Geen deals met banken dus altijd de beste en voordeligste lening.