Let op! Geld lenen kost geld

Studenten lenen vaak maximaal

Het Nibud heeft op basis van het eigen Studentenonderzoek een Handreiking Student & Financiën ontwikkeld. Deze is bedoeld voor professionals die voorlichting en advies geven aan (aankomende) studenten en hun ouders, zoals studentendecanen en maatschappelijk en financieel dienstverleners. De handreiking geeft een actueel beeld van de financiële situatie van hbo- en wo-studenten. Aan alle inzichten…


Beoordeeld met een 9,7 op Klantenvertellen.nl

Studenten lenen vaak maximaal

Datum

Het Nibud heeft op basis van het eigen Studentenonderzoek een Handreiking Student & Financiën ontwikkeld. Deze is bedoeld voor professionals die voorlichting en advies geven aan (aankomende) studenten en hun ouders, zoals studentendecanen en maatschappelijk en financieel dienstverleners. De handreiking geeft een actueel beeld van de financiële situatie van hbo- en wo-studenten. Aan alle inzichten worden praktische tips en adviezen gekoppeld die de professional kan inzetten in de begeleiding/ondersteuning van studenten.

Studenten vinden het vanzelfsprekend om geld te lenen als gevolg van het studievoorschot en de huidige lage rente. Desondanks is de kennis over renteregels onder deze doelgroep beperkt. Als gevolg van de invoering van het studievoorschot zijn twee keer zoveel studenten gaan lenen. Van de eerste- en tweedejaars in het studiejaar 2015 had 30% een rentedragende lening. Van de huidige eerste- en tweedejaars is dat 62%. Ook doen studenten vaker een beroep op hun ouders. Ze blijven vaker thuis wonen en krijgen vaker een financiële bijdrage van hen. Er zijn niet meer studenten gaan werken, maar de studenten die werken, maken wel meer uren dan in 2015. Het Nibud ziet dat de groep studenten die de hoogte van de lening bepaalt door het benodigde bedrag precies uit te rekenen, is gegroeid van 21 naar 30%.
Studenten hebben vaak meerdere motieven om te lenen. 60% van hen leent om de noodzakelijke lasten te kunnen betalen. Ook leent bijna de helft omdat hun ouders niet of onvoldoende (kunnen) bijdragen. Voor 44% van de studenten met een studieschuld zijn de gunstige leenvoorwaarden en de lage rentetarieven een belangrijke reden om te lenen.

Lenen is heel normaal

De studenten van nu groeien op met het idee dat lenen heel normaal is. Nibud: “Als zij bewust kijken hoeveel zij nodig hebben voor hun studie en goed beseffen dat de lening een schuld is, hoeft lenen geen probleem te zijn.” Echter ruim een kwart van de studenten leent met een studievoorschot op dit moment het maximale bedrag zonder te kijken of dit het bedrag is dat zij daadwerkelijk nodig hebben. Het Nibud vindt dat dit tot onnodig hoge schulden kan leiden en pleit ervoor dat studenten goed kijken welk bedrag zij moeten lenen.

Auteur:

Rente 6,9%
Maandbedrag € 576