Let op! Geld lenen kost geld

Kabinet neemt maatregelen tegen schulden

Het kabinet komt met een plan om mensen met problematische schulden te helpen. Het kabinet wil het aantal mensen dat in de problemen zit terugdringen en de mensen die in de problemen zitten helpen hier uit te komen. In Nederland heeft 1 op de 10 huishoudens problemen met het voldoen van de betalingsverplichtingen. Bovendien heeft…


Beoordeeld met een 9,7 op Klantenvertellen.nl

Kabinet neemt maatregelen tegen schulden

Datum

Het kabinet komt met een plan om mensen met problematische schulden te helpen. Het kabinet wil het aantal mensen dat in de problemen zit terugdringen en de mensen die in de problemen zitten helpen hier uit te komen.

In Nederland heeft 1 op de 10 huishoudens problemen met het voldoen van de betalingsverplichtingen. Bovendien heeft 1 op de 5 huishoudens de kans om in de problemen te geraken.

Het kabinet wil bij het oplossen van deze problematiek inzetten op het voorkomen van het ontstaan van betalingsverplichtingen en het oplopen van bestaande betalingsverplichtingen. Zo meent het kabinet problematische schulden te kunnen voorkomen. Het kabinet wil hiervoor maatregelen inzetten welke hier aan bijdragen, zoals het vroegtijdig signaleren van problemen, het tegengaan van overkreditering en extra aandacht voor mensen die zichzelf minder goed kunnen redden.

Tweede Kamer

In haar brief aan de Tweede Kamer beschrijft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Tamara van Ark – de hoofdlijnen van de maatregelen die genomen dienen te worden. Het actieplan bevat een breed aantal maatregelen samengevat in 3 actielijnen:

  1. Actielijn 1: problematische schulden voorkomen: preventie en vroegsignalering
  2. Actielijn 2: bontzorgen en ondersteunen
  3. Actielijn 3: zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso

“Op alle aspecten van de aanpak van schulden hebben de verantwoordelijke bewindspersonen mogelijkheden gevonden om problematische schulden te voorkomen, stapeling van schulden tegen te gaan, samen met gemeenten mensen met schulden sneller en effectiever te helpen en – niet in de laatste plaats – samen met overheidsorganisaties de incasso van het rijk zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord in te richten.” Aldus Van Ark.

“Ik heb er als coördinerend bewindspersoon voor schulden vertrouwen in dat we met zijn allen betekenisvolle stappen kunnen zetten voor de mensen om wie het gaat.”

Auteur:

Rente 6,9%
Maandbedrag € 576