Let op! Geld lenen kost geld

BKR-notering van €317,63 mag geen belemmering zijn bij hypotheekaanvraag

Een notering bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) voor een reeds ingeloste schuld van €317,63 mag geen reden zijn om geen hypotheek te kunnen verkrijgen. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland in een kort geding. Incassobureau Vesting Finance – wat de Neckermann-Schuld van een klant overnam – is door de kantonrechter…


Beoordeeld met een 9,7 op Klantenvertellen.nl

BKR-notering van €317,63 mag geen belemmering zijn bij hypotheekaanvraag

Datum

Een notering bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) voor een reeds ingeloste schuld van €317,63 mag geen reden zijn om geen hypotheek te kunnen verkrijgen. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland in een kort geding. Incassobureau Vesting Finance – wat de Neckermann-Schuld van een klant overnam – is door de kantonrechter gedwongen de BKR-notering te schrappen.

De voormalig Neckermann-klant in kwestie wilde eind vorige jaar met haar partner een woning kopen in Rotterdam. Voor het rond krijgen van de financiering kreeg de vrouw tot twee maal toe uitstel bij het financieringsvoorbehoud met als uiterste datum 8 februari 2018. Bij het doen van de hypotheek aanvraag bij de Rabobank bleek er namelijk een krediet open te staan bij de Neckermann. Op basis hiervan werd de hypotheekaanvraag bij de de bank afgewezen.

De vrouw in kwestie liet het hier niet bij zitten en diende een verzoek in bij het incassobureau om de BKR-notering te schrappen, zodat zij toch een schone hypotheekaanvraag kon doen. Het verzoek vraagt om voor 8 februari 2018 de BKR-notering te verwijderen. Het incassobureau geeft geen gehoor aan het verzoek van de vrouw waarna zij naar de rechter stapt.

Buitenproportioneel en onredelijk

Tijdens de zitting wijst de kantonrechter op het feit dat op de BKR-registratie de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing is. De rechtbank oordeelt dat bij elke gegevensverwerking moet zijn voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, op basis van een eerdere uitspraak van de Hoge Raad en de wetsgeschiedenis. “Dit brengt naar het oordeel van de Hoge Raad mee dat de inbreuk op de belangen van betrokkene niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel, en dat dit doel in redelijkheid niet op een andere, voor de betrokkene minder nadelige wijze kan worden verwezenlijkt.”

Bureau Krediet Registratie

Het incassobureau meent dat die belangenafweging in het nadeel van de vrouw dient uit te vallen, en dat de BKR-registratie dient te blijven staan. Het incassobureau wijst hierbij naar de reglementen van het BKR. Hierin staat dat een dergelijke registratie tot 5 jaar na de einddatum van het krediet gehandhaafd dient te worden. In het geval van de vrouw in kwestie tot 21 augustus 2022. Het incassobureau wijst de rechtbank bovendien op het feit dat de vrouw in de schuldsanering heeft gezeten tot op het moment dat de kredietovereenkomst beëindigd is. Zij menen dat financieel aanbieders hierop gewezen dienen te worden en dat de vrouw beschermd dient te worden tegen overkreditering.

Geen bijzondere omstandigheden

Het feit dat de partner van de vrouw een goed inkomen heeft is volgens het incassobureau geen reden om aan te nemen dat de financiële situatie van de vrouw stabiel is. “Deze relatie kan immers voorbij gaan. Verder is er geen noodzaak voor [eiseres] en haar partner om een woning te kopen. [Eiseres] heeft immers een huurwoning en haar partner heeft er zelf voor gekozen om zijn eigen woning te verkopen. De koop van een woning is geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan de BKR-registratie verwijderd zou moeten worden”.

BKR-registratie toch verwijderen

De kantonrechter is het niet eens met het incassobureau. Deze stelt dat het incassobureau er voor moet zorgen dat de BKR-notering uiterlijk op 7 februari 2018 verwijderd dient te zijn. “Vast staat dat [eiseres] in het verleden een problematische schuldensituatie had en dat de negatieve BKR-registratie destijds terecht is gedaan. Daar staat tegenover dat [eiseres] een succesvol WSNP-traject heeft doorlopen en dat aan haar een schone lei is verleend, hetgeen betekent dat [eiseres] aantoonbaar financieel haar verantwoordelijkheid kan nemen (…). Verder heeft [eiseres] onweersproken gesteld dat zij op het moment dat zij op de hoogte raakte van de BKR-registratie direct contact heeft opgenomen met Vesting Finance en de schuld heeft betaald, ook al was zij hiertoe niet verplicht vanwege voornoemde schone lei.”

Voldoende inkomen

Het geringe bedrag van de afgeloste Neckerman-schuld is een van de factoren waar de rechtbank op wijst in haar vonnis. “Hierbij neemt de voorzieningenrechter tevens in aanmerking de onweersproken stelling van [eiseres] dat hun gezamenlijke inkomen € 66.000,00 bedraagt en dat dat ruim voldoende is voor een hypothecaire geldlening van € 212.500,00. Vesting Finance wordt niet gevolgd in haar stelling dat ook met een BKR-registratie een hypothecaire geldlening kan worden verkregen, omdat het algemeen bekend is dat een negatieve BKR-registratie meebrengt dat niet of slechts zeer moeilijk bij banken een hypothecaire geldlening kan worden verkregen, althans dat dit alleen kan tegen zeer ongunstige voorwaarden.”

Achterstand al eerder van tafel geveegd

Het geval van deze Neckermann-achterstand is niet de eerste keer dat de rechtbank een BKR-registratie van tafel veegt. In een eerder geval, waar het ook om een relatief kleine betalingsachterstand bij de H&M ging (€350,-), oordeelde de rechtbank ook dat dit geen belemmering mocht zijn voor het verkrijgen van een hypotheek.

Auteur:

Rente 6,9%
Maandbedrag € 576