Meer autoleningen en persoonlijke leningen | A-Krediet
  • Laagste rente van NL vanaf 3,9%
  • Offerte binnen 24 uur
  • 100% onafhankelijk

Meer autoleningen en persoonlijke leningen

Er zijn in 2018 meer consumptieve kredieten afgesloten, zowel het aantal als het totaal uitstaand saldo groeide in het jaar 2018. Met name het aantal autoleningen is fors toegenomen.

Kredietverstrekkers aangesloten bij de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) verstrekten in 2018 € 4,2 miljard aan nieuwe consumptieve kredieten. Ten opzichte van het jaar 2017 betekend dit een groei van 6,8%. Met name (particuliere) autoleningen kende een flinke toename, met 8,3% de grootste binnen de diverse vormen van consumptief krediet. Binnen de andere vormen van consumptief krediet is een groei van 5,9% vastgesteld.

Verschuiving Doorlopend Krediet naar Persoonlijke Lening

In totaal bedroeg de som van afgesloten consumptieve kredieten in 2018 € 9,6 miljard. Ten opzichte van het jaar daarvoor (2017) betekend dit een groei van 3,3%. Deze groei bestaat voor het grootste gedeelte uit autoleningen.

Bovendien kan worden vastgesteld dat de consument steeds vaker kiest voor een persoonlijke lening in plaats van een doorlopend krediet. Maar liefst 78% van de vorig jaar afgesloten kredieten betreft een persoonlijke lening. Vijf jaar geleden was dit aandeel nog 22%.

Zakelijke kredieten

Ook worden er steeds meer zakelijke kredieten afgesloten. Met een totaal van € 650 miljoen is het nieuw verstrekte zakelijk krediet testen met 13,5%. Ook het uitstaande saldo (€ 1,2 miljard) van zakelijke kredieten kende een forse groei (17%).

Op

Actuele rentetarieven

KredietbedragMaandtermijnDebetrenteJKPDuur overeenkomstTotale kostenOfferte
75.0007543,93,990.450Aanvragen
50.0005023,93,960.300Aanvragen
25.0002513,93,930.150Aanvragen
15.0001544,44,418.513Aanvragen
10.0001116,06,013.272Aanvragen
5.000576,66,66.816Aanvragen

De gegevens in onze rentetabellen zijn indicaties waarbij wij uitgaan van de laagst mogelijk rente die wij kunnen bieden. De exacte rente hangt af van je persoonlijke situatie, en kan afwijken. De totale kosten van je lening zijn afhankelijk van het leenbedrag, de rente, de looptijd en de maandtermijn. Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) geeft de werkelijke kostprijs (rente) per product weer. De minimale looptijd van een lening is 6 maanden en de maximale looptijd is 180 maanden. De minimale rente is 3,9% en de maximale wettelijke rente is 14% per jaar. Bijvoorbeeld: de totale prijs van een Persoonlijke Lening van € 50.000 met een rente van 3,9% bedraagt € 55.996 op basis van een looptijd van 72 maanden en een maandtermijn van € 778.

KredietbedragMaandtermijnDebetrenteJKPDuur overeenkomstTotale kostenOfferte
75.0006,06,05786.153Aanvragen
50.0004,54,55555.349Aanvragen
25.0004,54,55527.674Aanvragen
15.0004,84,85616.726Aanvragen
10.0006,16,15811.516Aanvragen
5.0006,96,9595.878Aanvragen

De gegevens in onze rentetabellen zijn indicaties waarbij wij uitgaan van de laagst mogelijk rente die wij kunnen bieden. De exacte rente hangt af van je persoonlijke situatie, en kan afwijken. De totale kosten van je lening zijn afhankelijk van het leenbedrag, de rente, de looptijd en de maandtermijn. Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) geeft de werkelijke kostprijs (rente) per product weer. De minimale looptijd van een lening is 6 maanden en de maximale looptijd is 180 maanden. De minimale rente is 3,9% en de maximale wettelijke rente is 14% per jaar. Bijvoorbeeld: de totale prijs van een Doorlopend Krediet van € 50.000 met een rente van 4,5% bedraagt € 55.349 op basis van een looptijd van 55 maanden en een maandtermijn van € 1.000.