2007 financieel goed jaar

Veel Nederlanders hadden dit jaar iets meer te besteden dan in 2006. Er werd minder bezuinigd, minder rood gestaan en…

Datum

Auteur

Veel Nederlanders hadden dit jaar iets meer te besteden dan in 2006. Er werd minder bezuinigd, minder rood gestaan en er werden meer duurdere aankopen gedaan dan in de afgelopen jaren. Dit blijkt uit de eindejaarsenquête 2007 die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) onder 2.391 respondenten heeft gehouden in samenwerking met RTL Nieuws.

De meeste Nederlanders zijn optimistischer over hun financiële situatie dan voorgaande jaren. Bijna 30 procent van hen vindt dat hij er in 2007 financieel gezien op vooruit is gegaan. Vorig jaar vond twintig procent dat. Ook het aantal mensen dat vindt dat zijn situatie is verslechterd neemt af. Eind 2006 was dat nog 50 procent, nu is dat teruggelopen tot 40 procent. Het Nibud ziet dat minder mensen een inkomensterugval hebben meegemaakt, dat er minder is bezuinigd, en dat er minder in een andere winkel boodschappen is gedaan, dan in de gebruikelijke supermarkt.

Ook staan de meeste Nederlanders iets minder rood en hebben minder Nederlanders een grote schuld op hun creditcard. Zo’n 30 procent geeft aan vaker of meer rood te hebben gestaan, vorig jaar was dat nog 40 procent. Van diegenen die rood staan, staat de helft gemiddeld minder dan 500 euro rood. Vorig jaar gaf 30 procent van diegenen die een schuld op hun creditcard hebben aan gemiddeld meer dan 1.000 euro schuld te hebben. Dit jaar is dat teruggelopen naar een kwart van de Nederlanders.

Ook zijn de verschillen tussen lage en hoge inkomens kleiner geworden. Toch maakt het Nibud zich nog wel zorgen over de portemonnee van Nederlanders met een inkomen beneden modaal (rond 1.700 euro netto per maand). Hoewel het ook met deze inkomensgroep beter gaat dan voorgaande jaren, geeft nog altijd 40 procent aan te hebben moeten bezuinigen. Ook hebben ze duidelijk vaker rood gestaan en meer moeite gehad met het op tijd betalen van hun rekeningen. Als belangrijkste redenen werden genoemd: de gestegen prijzen, geen salarisverhoging en de stijging van de premie voor de zorgverzekering. Per maand zijn de lage inkomens er het afgelopen jaar hooguit één a twee tientjes op vooruit gegaan. Dan moesten echter wel alle tegemoetkomingen aangevraagd worden, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en diverse heffingskortingen via de belastingaangifte. In de praktijk blijkt dat voor de meeste huishoudens niet altijd mee te vallen.

Bron: Infinance.nl

Begin je aanvraag

Ontvang een gratis en vrijblijvende offerte.

Rente 6,5%
Maandbedrag € 565
Looptijd 120 mnd