De renteaftrek die momenteel geld voor de financiering van een restschuld komt te vervallen. Hierdoor wordt verhuizen met een restschuld duurder. Een restschuld financieren Vanaf begin 2018 vervalt deze renteaftrek. Veel huizenbezitters met een restschuld maken momenteel gebruik van deze regeling, welke… Lees verder Renteaftrek restschuldfinanciering vervalt