Snelheid
Compleetheid; 2 offertes, duidelijke toelichting