Let op! Geld lenen kost geld

Zo betaalt Nederland

Ongeveer de helft van deze mensen liggen daar ‘s nachts van wakker. De facturen die het langst blijven liggen zijn de rekeningen voor de zorgkosten. Ongeveer 36% van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar een rekening te laat betaald. De rekeningen die het het slechts betaald worden zijn vooral de zorgrekeningen richting de arts of…


Beoordeeld met een 9,7 op Klantenvertellen.nl

Zo betaalt Nederland

Datum

Ongeveer de helft van deze mensen liggen daar ‘s nachts van wakker. De facturen die het langst blijven liggen zijn de rekeningen voor de zorgkosten.

Ongeveer 36% van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar een rekening te laat betaald. De rekeningen die het het slechts betaald worden zijn vooral de zorgrekeningen richting de arts of tandarts. Henk Keizer, wie bestuursvoorzitter van de GGN is ziet een zorgelijke trend:

“Kennelijk voelt een deel van de consumenten niet de urgentie om zo’n belangrijke rekening te betalen. Recht op zorg is een gemeengoed en ‘als je niet aan je plichten voldoet’ heeft dat niet bijster veel consequenties. Je kunt gewoon naar het ziekenhuis of naar de dokter gaan. We moeten aan de slag met het verbeteren van het plichtsbesef. Onze sociale voorzieningen zijn geen vanzelfsprekendheden; ze kunnen alleen standhouden door onze collectieve, financiële bijdragen. Bovendien moet een aantal professionele partijen nadenken over een preventief systeem om rekeningen betaald te krijgen. Onbetaalbaarheid van de zorg ligt anders op de loer.”

Betaalproblemen komen steeds vaker voor bij Nederlanders

Bijna 14% van de ondervraagde Nederlanders geeft aan op dit moment betaalproblemen te hebben. Daarvan hebben 3% serieuze grote problemen. Henk Keizer zegt het volgende daarover;

“Dat is een verontrustend percentage en dan hebben we het hier over de groep die zelf erkent dat er sprake is van ‘problemen’. Dat meer dan de helft van de mensen met betaalproblemen daar niet wakker van ligt en 34% liever niet nadenkt over problemen, vind ik pas zorgwekkend. We zagen in onze eigen data, ten opzichte van 2011, dat in 2012 het aantal vorderingen met 11% toenam. Ik wil niet zeggen dat elke onbetaalde rekening een probleem is, maar het is wel een signaal waar iedereen serieus moet omgaan. Problemen ontstaan bijna nooit van de een op de andere dag.”

Keizer: ,, Ouderen (55-plussers) zijn het negatiefst over de toekomst; 44% verwacht dat het de komende twaalf maanden slechter zal gaan. Gemiddeld denkt 32% van de respondenten dat. Jongeren zien de toekomst van hun eigen financiële situatie minder somber in en ook over het economische herstel van Nederland zijn zij veel positiever.

Slechts 17% verwacht dat de situatie zal verslechteren en 73% van hen verwacht géén betaalproblemen te hebben (gemiddeld 64%) . Keizer: ,,Dat is opmerkelijk, want volgens de eigen data van GGN verdubbelde de instroom van het aantal vorderingen van jongeren in de leeftijd tot en met 20 jaar het afgelopen jaar. Dat signaal, daar moeten we iets mee. Budgettraining zou mijns inziens een verplicht schoolvak moeten zijn dat ingekocht moet worden bij specialisten. Wij kunnen zo voor de klas gaan staan. Wij zouden het liefst morgen beginnen!”

Het Nibud maakt zich dan ook terecht zorgen om de grote groep mensen die met betaalproblemen zitten. Nibud wilt mensen dan ook zelfredzaam maken op het gebied van geld, zodat deze problemen voorkomen kunnen worden. Daarnaast ziet Nibud ook dat steeds meer bedrijven hun klanten actief helpen bij het voorkomen van betalingsachterstanden.

Auteur:

Rente 6,9%
Maandbedrag € 576