Let op! Geld lenen kost geld

Kabinet wil extra maatregelen tegen overkreditering

Het huidige kabinet is van plan om met een nieuwe set maatregelen te komen om overkreditering en andere buitenproportionele zaken op de markt van consumptieve kredieten – als de persoonlijke lening en het doorlopend krediet – tegen te gaan. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris van Ark (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. In…


Beoordeeld met een 9,7 op Klantenvertellen.nl

Kabinet wil extra maatregelen tegen overkreditering

Datum

Het huidige kabinet is van plan om met een nieuwe set maatregelen te komen om overkreditering en andere buitenproportionele zaken op de markt van consumptieve kredieten – als de persoonlijke lening en het doorlopend krediet – tegen te gaan. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris van Ark (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. In deze brief over de aanpak van schuldenproblematiek gaat zij ook in op de aanpak van het vergroten van financiële zelfredzaamheid van de Nederlandse burger.

De precieze maatregelen worden nog niet duidelijk uit de brief van de staatssecretaris. Zij stelt dat er al diverse waarborgen zijn die mensen beschermen maar geeft ook aan dat extra maatregelen nodig zijn om excessen tegen te gaan. De staatssecretaris heeft dan ook opdracht gegeven om de risico’s op de markt voor consumptief krediet te onderzoeken. De uitkomsten van dit onderzoek stuurt ze binnenkort naar de Tweede Kamer.

Financiële educatie

In het door van Ark gepubliceerde actieplan voor de aanpak van problematische schulden wordt gesteld dat het kabinet door wil blijven gaan met het inzetten op financiële educatie en het stimuleren van financiële zelfredzaamheid. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor het platform Wijzer in Geldzaken. Bovendien moeten onderwijs en werkgevers worden aangespoord initiatieven te ontplooien voor gezondere financiën.

Zorgtoeslag

Een nieuwe maatregel die van Ark wil introduceren is het zogezegd “omleiden van zorgtoeslag”. Dit betekent dat de staatssecretaris voorstelt dat de zorgtoeslag direct wordt overgemaakt naar zorgverzekeraars bij een betalingsachterstand van drie maanden op de zorgpremie. Een zelfde constructie is denkbaar voor de huurtoeslag.

Andere maatregelen

Een andere maatregel die wordt voorgesteld door van Ark is het idee om het minimumbedrag van € 40,- incassokosten bij kleine vorderingen verlaagd kan worden voor mensen met schulden. Ook wordt er dit jaar een start gemaakt met een experiment waarbij de schulden van een persoon bij een en dezelfde schuldenrechter komt te liggen. Ook stelt de staatssecretaris voor dat er een nieuwe regeling komt voor mensen met een beslag op de bankrekening, zodat zij genoeg geld overhouden om van te leven.

Auteur:

Rente 6,9%
Maandbedrag € 576