Let op! Geld lenen kost geld

AFM wil studieschulden registreren

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat studieschulden voortaan geregistreerd worden in een centrale database die toegankelijk is voor hypotheekverstrekkers.  De AFM stelt: “Er zijn duidelijke aanwijzingen dat bij een deel van de consumenten een studieschuld in het geheel niet wordt meegenomen bij een hypotheekaanvraag. Aanbieders en adviseurs zijn momenteel in hoge mate afhankelijk van…


Beoordeeld met een 9,7 op Klantenvertellen.nl

AFM wil studieschulden registreren

Datum

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat studieschulden voortaan geregistreerd worden in een centrale database die toegankelijk is voor hypotheekverstrekkers. 

De AFM stelt: “Er zijn duidelijke aanwijzingen dat bij een deel van de consumenten een studieschuld in het geheel niet wordt meegenomen bij een hypotheekaanvraag. Aanbieders en adviseurs zijn momenteel in hoge mate afhankelijk van de aanvrager van de hypotheek om vast te stellen of sprake is van een studieschuld. De huidige praktijk, waarbij een aanvrager doorgaans een schermafdruk van de digitale ‘Mijn DUO’-omgeving overlegt, is onnodig omslachtig en bevordert naleving en handhaving van de geldende regelgeving rond verantwoorde kredietverstrekking niet. Extern onderzoek toont aan dat vijftien procent van de starters een studieschuld niet opgeeft bij de hypotheekaanvraag.”

“Om deze reden ziet de AFM graag dat uitstaande studieschulden centraal worden geregistreerd in een voor hypotheekverstrekkers toegankelijk register.De AFM verzoekt de minister van Financiën in overleg te treden met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de concrete invulling van dit knelpunt. De AFM is daarbij van mening dat registratie in het Centraal Krediet Registratiesysteem van het Bureau Krediet Registratie het meest voor de hand ligt vanwege de aansluiting met de reeds bestaande schuldenregistratie.”

Wet Financieel Toezicht

Ook ziet de AFM graag dat het uitvragen van dergelijke informatie wordt opgenomen in de Wet Financieel Toezicht (WFT). De AFM stelt zo betere data-analyses te kunnen doen. Risico’s voor consumenten kunnen hierdoor beter in kaart gebracht worden, en er kan beter en adequater preventief opgetreden worden. De AFM stelt: “Dit geldt voor alle onderdelen van financiële dienstverlening: betalen, sparen, beleggen, kredietverlening, verzekeren en pensioenen. Het is voor de AFM van groot belang om via (actuele) data inzicht te hebben in welk type product aan de consument is verstrekt, de omvang van de productverstrekking en onder welke voorwaarden deze op de markt zijn gebracht.”

Auteur:

Rente 6,9%
Maandbedrag € 576