Aan het afsluiten van een financiering zijn risico’s verbonden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je inkomen als je arbeidsongeschikt raakt? En wat heeft dat voor gevolgen voor de afbetaling van een lening?

Inkomensdaling door arbeidsongeschiktheid

Als je arbeidsongeschikt raakt, daalt je inkomen. Ben je in loondienst, dan zal de werkgever wettelijk gezien de eerste twee (ziekte)jaren doorbetalen. De werkgever mag nooit meer dan 170% van het laatst verdiende loon uitbetalen, verspreid over deze twee jaar. De werkgever is overigens niet verplicht om 170% van het laatst verdiende loon uit te betalen. Normaal gesproken zal hij direct bij ziekte het minimum van 70% van het laatst verdiende loon hanteren. Dat is een inkomensdaling van 30%.

Mocht je na deze twee ziektejaren niet beter zijn, dan kun je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden verklaard. Afhankelijk van het afkeuringspercentage kom je in de IVA (volledig afgekeurd) of WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) terecht. Val je onder de IVA, dan ontvang je 75% van het laatst verdiende loon ontvangen. Het komt echter niet meer vaak voor dat iemand gelijk volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt verklaard. Bij een WGA-loongerelateerde uitkering ontvang je 70% van het laatst verdiende loon. Kijk op rijksoverheid.nl voor meer informatie.

Arbeidsongeschiktheid verzekeren

Zoals je ziet, kan je inkomen behoorlijk dalen als je arbeidsongeschikt raakt. Wil je niet het risico lopen dat je op dat moment je lening niet meer zou kunnen afbetalen, dan kun je de arbeidsongeschiktheid verzekeren. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering die gekoppeld is aan een lening, keert het verzekerd bedrag rechtstreeks uit aan de kredietverstrekker. Het verzekerd bedrag zal normaal gesproken hetzelfde zijn als het maandtermijn, ténzij er wordt gekozen voor een aanvullende dekking. De adviseur bespreekt je persoonlijke situatie en aan de hand van dit gesprek en diverse berekeningen wordt een verzekerd bedrag geadviseerd.

Eigen risico periode

Mocht je arbeidsongeschikt raken en gebruik willen maken van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan krijg je vaak te maken met een eigen risico periode. Pas ná die afgesproken eigen risico periode gaat je uitkering in. Soms kan die wachttijd effect hebben op de premie die je betaalt. Veel verzekeraars hanteren 30 dagen of 365 dagen.